ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
Loading...

10 jaar garantie

Cambrillo-vloeren en -wandbekleding zijn puur Belgisch vakmanschap en staan garant voor levenslang plezier. Die overtuiging willen we ook graag zelf uitdragen. Daarom geven we maar liefst tien jaar garantie op al onze producten die ieder gebrek door een eventuele productiefout omvat. Hou er wel rekening mee dat hout een levend natuurproduct is. Alle nevenverschijnselen ten gevolge van dat natuurlijke karakter vallen niet onder onze aansprakelijkheid. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe Cambrillo-vloer.

Garantie geldt enkel voor gebreken door productiefouten, niet tot gebreken eigen aan hout. U dient er rekening mee te houden dat hout een natuurproduct is en dat gevolgen van de natuurlijke werking van hout niet worden gedekt door enige garantie. De garantie vervalt indien er geen acht werd genomen op de leg- en/of onderhoudsinstructies. Iedere aanspraak op garantie moet schriftelijk, via uw Cambrillo-dealer, binnen de 8 dagen na vaststelling geschieden. 10 jaar na aankoopdatum vervalt elk recht op garantie. Het aankoopbewijs, voorzien van datum van aankoop en uw aankooppunt, vergezeld van het rapport van de carbidmeting van uw ondervloer voorafgaand aan de plaatsing, dient als garantiebewijs. Raadpleeg bij twijfel uw dealer.

Cambrillo

Leginstructie

Lees deze instructies aandachtig alvorens u begint met het monteren.

De Cambrillo-vloeren worden opgebouwd in 2 lagen: een onderlaag van hoogwaardig multiplex, koud verlijmd met daarop een toplaag van eik. Deze constructie waarborgt een minimale werking van de vloerdelen. De Cambrillo-vloeren kunnen op 2 manieren gelegd worden:

 • Rechtstreeks verlijmd op de ondergrond
 • Zwevend op een juiste ondervloer

Rechtstreeks verlijmd op de ondergrond

Controleer de vlakheid en trekvastheid van de ondergrond (zie normen WTCB). Raadpleeg uw Cambrillo-dealer voor de juiste lijm en hechtingsmiddel.

De ondergrond moet voldoende droog zijn, maximaal 2% bij betonvloer, 0,5% bij anhydrite chape. Dit dient dmv een carbidmeting bepaald te worden. Vraag steeds uw installateur om het meetrapport.

Zwevende montage op een juiste ondervloer

Afhankelijk van de omstandigheden kan er gekozen worden uit een ruime keuze van ondervloeren. Deze keuze wordt bepaald in functie van volgende eigenschappen:

 • Egaliserend vermogen
 • Contactgeluid isolerend
 • Loopgeluidreductief
 • Vloerverwarming geschikt

Kies steeds een ondervloer voorzien van voldoende dampremmende folie. Zorg ervoor dat bij plaatsing van de ondervloer, de ondergrond voldoende vlak is met maximale hoogteverschillen van 2 mm.

Controle en installatie

Controleer elke plank op beschadiging(en) en/of productiefouten. U dient er rekening mee te houden dat het een natuurproduct betreft, een maximale afwijking van 5% op de specificatie is toegelaten! Gebruik geen vloerdelen met een fout. Leg deze aan de kant of probeer deze te verzagen. Meng vloerdelen uit ten minste 10 verschillende pakken, zo beperkt u kleur- en structuurverschillen tot een minimum en bekomt u het mooiste resultaat. Het is van het grootste belang dat het parket rondom muren, radiatoren, raam- en deurkozijnen e.d. voldoende wordt vrijgehouden, dit in functie van het aantal lopende meters/de oppervlakte. Bij een installatie op vloerverwarming, dient de vloerverwarming uit te staan. Na installatie de vloerverwarming langzaam aan verhogen tot maximaal 26°C.

Acclimatiseren

Voor het leggen is het aangewezen de vloerdelen minimaal 48 uur te laten acclimatiseren in de ruimte waarin de vloerdelen geplaatst dienen te worden. Laat hiervoor de vloerdelen in hun dampdoorlatende verpakking en leg ze plat op de grond. Niet opstapelen tegen een buitenmuur, noch rechtzetten.

De relatieve luchtvochtigheid van de ruimte moet tussen de 50 en 65% bedragen en de temperatuur tussen 18° en 20°C. Na het acclimatiseren kunnen de vloerdelen uitgepakt worden.

Plaatsing

 • Kijk na door middel van een stuk vloerdeel en/of ondervloer of de deuren nog vlot opengaan. Indien niet dient u de deuren aan de onderkant in te korten tot er een minimum speling is van 3 mm.
 • Start in de linkerhoek met het eerste vloerdeel, met de groefzijden tegen de muur, hou voldoende plaats vrij langsheen de muur en dit in functie van het aantal lopende meter/de oppervlakte die geplaatst wordt.
 • Verbind de kopse zijde van het eerste paneel met het tweede en werk zo de eerste rij af.
 • Meet aan het einde van de rij het laatste vloerdeel af en kort in. Hou er rekening mee dat er voldoende plaats wordt vrij gehouden en dit in functie van het aantal lopende meter/de oppervlakte.
 • Begin de tweede rij met het resterende afgekorte vloerdeel. Gebruik steeds delen van tenminste 30 cm lengte.
 • Bepaal de diameter van eventueel aanwezige leidingbuizen en tel tenminste 10mm bij. Boor het gat of de gaten en zaag de plank recht door ter hoogte van het gat of gaten. Plaats het afgezaagde stuk terug nadat het vloerdeel is gelegd.

Afwerking

Knip de overgebleven resten van folie van de eventuele ondervloer langs de kanten weg. Maak stofvrij en plaats de afwerkplinten.

Eerste onderhoud

Maak de vloer schoon en stofvrij. Bij voorkeur onmiddellijk na het leggen. Floorservice onderhoudsolie aanbrengen. Lees aandachtig de instructies op de verpakking. Onderhoudsolie afhankelijk van het gebruik van de vloer 1 of 2 maal per jaar aanbrengen. In badkamers en/of keukens deze 4 maal per jaar aanbrengen.

Dagelijks onderhoud

Dagelijks kan de vloer gestofzuigd of gedweild worden met een goed uitgewrongen, nog licht natte dweil. Overvloedig gebruik van water bij het reinigen is niet toegelaten. Voorkom dat vocht via naden, aansluitingen e.d. onder of in het hout komt. Water of vocht in het hout kan aanleiding geven tot zwellen, uitzetten, vlekken of ongewenste aantastingen. Gebruik enkel reinigingsmiddelen die afgestemd zijn op de vloerafwerking, gebruik bij voorkeur Faxe vloerzeep.

De natuurlijke werking van houten vloeren

De vloer heeft de minste werking wanneer de relatieve luchtvochtigheid van de ruimte ca 55% bedraagt. Om dit constant te houden is het gebruik van luchtbevochtigers of luchtontvochtigers aan te raden.

Wens je graag meer informatie of advies over ons assortiment?

Wens je graag meer informatie of advies over ons assortiment?